Mulle och Montessori

Vår verksamhet består bland annat av Montessoriarbete, gymnastik, rytmik samt sång och musik. Vi tycker att det är viktigt att barnen får vistas mycket utomhus. En dag i veckan tillbringar vi i skogen. Där lär vi oss om växter och djur av vår Mulleutbildade personal. Övriga dagar är vi ofta ute i närmiljön som lockar till såväl rörelse på stora ytor, som till mysiga lekar i små gömmor. En gång i veckan går de större barnen iväg till gymnastiksalen, medan de yngre barnen har rytmik på hemmaplan. All verksamhet på Pärlan inspireras av Montessoripedagogiken, som till stor del går ut på att med stöd hjälpa barnen att bli självständiga, att de ska klara av de moment som ingår i deras vardag, t.ex. att klä på och av sig själva. Vi har även en mängd Montessorimaterial som barnen har fri tillgång till. Varje dag har vi samling där olika teman tas upp. De flesta av våra gruppaktiviteter är förlagda till förmiddagarna. Vi gör så för att det på eftermiddagarna ska finnas gott om tid för barnens egna aktiviteter, såväl inne som ute.

Montessorilärare, barnskötare och pedagoger

Personalgruppen består av Montessorilärare, barnskötare och fritidspedagog. Pärlan håller en hög pedagogtäthet och har en engagerad personalgrupp med flera olika kompetenser och utbildningar. Personalen är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Det vinnande och nära samarbete som finns mellan personalen och föräldrarna på Pärlan är en annan, också mycket viktig faktor. Målet är att ha samklang och trivsel i såväl personal- som barngruppen. Eftersom vi har det trivs också föräldrarna!

Måltider

De barn som kommer tidigt får äta frukost på Pärlan. Vi också har en fruktstund på förmiddagen. Till lunch serveras ekologisk barnanpassad mat tillsammans med en extra grönsaksbuffé. På eftermiddagarna äter barnen ett mellanmål.

Vi vill ge barnen goda matvanor genom att varje dag servera bra mat med frukt och grönt till varje mål. Vi är ute och leker varje dag, rör oss mycket i skogen och på gården. Vi har gymnastik och rytmik varje vecka.