slider-parlan-1
slider-parlan-2
slider-parlan-3
slider-parlan-4

Pärlan – Bäst i test hos föräldrar i Uplands-Bro kommun.

Intresseförening

Montesori

Pärlan drivs av Kungsängens Intresseförening för Montessori och är ett föräldrakooperativ.

Mulle och Montessori

Mulle

Hög personaltäthet, Montessoripedagogik och att vistas mycket utomhus är viktigt på Pärlan.

Familjemedverkan

Föraldrakooperativ

Föräldrarna ansvarar tillsammans med personalen för Pärlans verksamhet, lokaler och utemiljö. Gården på Pärlan inbjuder till lek och lärande.