Familjemedverkan

Pärlan är ett föräldrakooperativ. Det innebär att det är föräldrarna till barnen på Pärlan som tillsammans med personalen ansvarar för verksamheten, lokalerna och utemiljön. I föreningen finns en styrelse, vars ledamöter har olika ansvarsområden. Alla medlemmar förväntas aktivt medverka i föreningen genom att utföra gemensamt beslutade uppgifter, delta på de städ- och fixardagar som anordnas samt medverka på medlems- och årsmöten. Målet är att varje familj dessutom någon gång under sin tid på Pärlan sitter med i styrelsen. Pärlan har ett joursystem där alla familjer vikarierar vid t.ex. personalens sjukdom eller planerad frånvaro.

Öppettider

Pärlan har öppet 07.30-17.00, måndag till fredag helgfria dagar. Under juli, samt under jul och nyår håller Pärlan stängt. Pärlan har stängt för planering en dag per termin. En dag i månaden stänger förskolan kl. 15.00 för personalmöte. Datumen för dessa stängningar beslutas på föräldramötet som är 1 gång/termin.

Avgifter

Pärlan tillämpar maxtaxa.

Ytterligare information

Mer information om Pärlan och dess verksamhet kan ni få genom att ringa och tala med personalen eller styrelsen.